Kviečiame dalyvauti PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą

Mokymo tikslai:

  • parengti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus pastatų sertifikavimui su STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus atitinkančios kompiuterinės programos “NRG-sert“ ketvirtąja laida (NRG4), pagilinti jų žinias ir praktinius įgūdžius;
  • atsakyti į ekspertų klausimus, susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ taikymu.

Mokymo data: prašome registruotis

Mokymo trukmė – 7 val.;

Mokymo vieta – Laisvės pr. 58, Vilnius, 1-a auditorija;

Mokymo kaina – 115 EUR/asmeniui;

Registracija į mokymus (privaloma) –  Registruotis

Išklausius mokymus  išduodamas  pažymėjimas, reikalingas PENS eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimui.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, PENS ekspertai, turintys kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo kelti kvalifikaciją tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas programas. VGTU Kokybės vadybos centras yra viena iš dviejų  organizacijų, turinčių teisę vykdyti  PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.