MISIJA

Padėti Lietuvos ūkio subjektams spręsti verslo konkurencingumo ir efektyvumo didinimo problemas.

BENDRIEJI TIKSLAI

1. Teikti aukšto lygio kvalifikacijos tobulinimo mokymus  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir specialistams, didinti jų konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą.

2. Teikti  įmonėms pažangiausių Lietuvos ir užsienio vadybos sprendimų bei patirčių konsultavimo paslaugas.

MOKYMO, KONSULTAVIMO IR PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGOS

1. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

2. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

3. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimas.

4. Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinės atsakomybės  vadybos sistemų rengimas ir sertifikavimas.

5. Įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vadybos modernizavimas.

6.  Statybos projektų valdymo tobulinimas (praktiniai aspektai).

7. Konsultavimas statybos teisės ir technologijos klausimais.

VEIKLOS REZULTATAI

2024 metų  I-II ketv. VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2024 metų  I ketv. VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2023 metų VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veiklos ataskaita.

2023 metų I-III ketv. VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veiklos ataskaita. 

2023 metų  I-II ketv. VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2023 metų  I ketv. VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2022 metų VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veiklos ataskaita.

2021 metų  VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2020 metų  VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2019 metų VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2018 metų VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.

2017 metų VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras veikos ataskaita.