MISIJA

Padėti Lietuvos ūkio subjektams spręsti verslo konkurencingumo ir efektyvumo didinimo problemas.

BENDRIEJI TIKSLAI

1. Teikti aukšto lygio kvalifikacijos tobulinimo mokymus  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir specialistams, didinti jų konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą.

2. Teikti  įmonėms pažangiausių Lietuvos ir užsienio vadybos sprendimų bei patirčių konsultavimo paslaugas.

MOKYMO, KONSULTAVIMO IR PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGOS

1. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

2. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas.

3. Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei socialinės atsakomybės (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA8000) vadybos sistemų rengimas ir sertifikavimas.

4. Įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vadybos modernizavimas.

5.  Statybos projektų valdymo tobulinimas (praktiniai aspektai).

6. Vadovų kvalifikacijos vertinimas (kvalifikacijos laipsnio nustatymas ir karjeros plano parengimas)

5. Grupinės ir individualios stažuotės užsienyje ir verslo ryšių plėtra.

7. Konsultavimas statybos teisės ir technologijos klausimais.