Statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija suteikiama vadovaujantis:

1. Statybos sektoriaus profesiniu standartu PSF01.

2. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašu.

3. Profesinių kvalifikacijų ekspertų darbo reglamentu.

Asmuo, siekiantis statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, privalo susipažinti ir įsipareigoti laikytis Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos Etikos kodekso.

Kontaktai pasiteiravimui  – tel. 8-699-99243, vgtu.nmc@vgtu.lt