VGTU Kokybės vadybos centras teikia įmonėms konsultavimo paslaugas visose jų veiklos organizavimo srityse. Konsultantais yra pakviesti aukščiausio profesionalumo mokslininkai, valstybės tarnautojai, įmonių vadovai ir specialistai. Konsultantus išsirinksite patys iš mūsų pasiūlytų. Su šia paslauga norime padėti įmonėms kilti iki lyderių lygio. Už konsultavimo paslaugas atsiskaitoma pagal individualias sutartis, įvertinant ir pateiktų tobulinimo projektų efektyvumą.
PRAKTINIAI-TIRIAMIEJI DARBAI:
– Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo bei socialinės atsakomybės vadybos sistemų rengimas ir diegimas, jų sertifikavimas standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ir SA 8000:2008 atitikimui.
– Įmonės veiklos analizė ir nuolatinio tobulinimo sistemos diegimas ( kokybės vadybos sistemos ir LEAN principų pagrindu).
– Statybos inžinierių kvalifikacijos ir gyvenimo darbe vertinimas bei karjeros planavimas. Tikslas – padėti statybos inžinieriams ir kitiems specialistams sparčiau siekti profesionalumo aukštumų, didinti indėlį į įmonės sėkmę ir tuo būdu kelti pasitenkinimą gyvenimo kokybe darbe.