Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, asmenys, siekiantys tapti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (PENS) ekspertais, turi būti baigę mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą ir turėti ne mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimų patirtį.

VGTU Kokybės vadybos centras yra viena iš dviejų  LR aplinkos ministro paskirtų organizacijų, vykdančių asmenų, siekiančių tapti PENS ekspertais,  mokymus.

Mokymo metu kartu įgyjama ir 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimo patirtis.

Informacija apie numatomus mokymus:

Planuojama mokymo data – 2022 m. III-as ketvirtis;

Mokymo trukmė – 47 val. (šešios dienos);

Mokymo vieta – Laisvės pr. 58, Vilnius, 1-a auditorija;

Mokymo kaina – 700 EUR/asmeniui;

Registracija į mokymus (privaloma)Registruotis

Išklausius mokymo programą (teorines žinias) ir mokymo metu atlikus praktines užduotis, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti PENS eksperto kvalifikacinį egzaminą.