MOKYMAI SKIRTI STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) VADOVAMS, STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS, STATINIO PROJEKTO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) EKSPERTIZĖS VADOVAMS IR STATINIO DALIES (KONSTRUKCIJŲ) EKSPERTIZĖS VADOVAMS

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintą mokymo programą M-079-18-LSIS.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo (seminaro)

 Kontaktai pasiteiravimui – tel. (8 5) 274 50 94 arba (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt arba vgtu.kvc@vgtu.lt.