Kompleksiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai skirti: statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio specialiųjų statybos darbų vadovams, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programs.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, tinkamas  patvirtinti kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Kontaktai pasiteiravimui – tel. 8 619 85869, (8 5) 262 16 90 arba (8 5) 274 50 94,   vgtu.kvc@vgtu.lt arba vgtu.nmc@vgtu.lt .