SKIRTI STATINIO PROJEKTO VADOVAMS, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS,  STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVAMS*,  STATINIO PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVAMS*, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS VADOVAMS IR (AR) STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVAMS

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo (seminaro)

Kontaktai pasiteiravimui – tel. (8 5) 274 50 94 arba (8 5) 262 16 90, vgtu.nmc@vgtu.lt arba vgtu.kvc@vgtu.lt.