VGTU Kokybės vadybos centras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymus vykdo pagal LR aplinkos ministerijos suderintas programas. Kvalifikaciją tobulinusiems asmenis nustatyta tvarka išduodamas kvalifikacijos tobulinimo dokumentas, reikalingas (tinkamas) kvalifikacijos atestatui pakeisti ar patvirtinti turimo kvalifikacijos atestato galiojimą.

 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams