Kviečiame dalyvauti PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal LR Aplinkos ministro 2020 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-462 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą

Mokymo data, laikas – planuojama 2024 m. rugsėjo-spalio mėn.  

Mokymo turinys – žr. Kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis

Mokymo forma –  nuotoliniai mokymai, vykdomi tiesioginės transliacijos būdu, naudojantis programa Zoom

Mokymo trukmė – 7 val.;

Mokymo kaina – 125 EUR/asmeniui;

Registracija į mokymus (privaloma)Registruotis

Išklausius mokymus  išduodamas  pažymėjimas, reikalingas PENS eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimui.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, PENS ekspertai, turintys kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo kelti kvalifikaciją tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas programas. VGTU Kokybės vadybos centras yra viena iš dviejų  organizacijų, turinčių teisę vykdyti  PENS ekspertų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.plažr